Regulamin
Aliasy www:

§1. Wstęp
Osoby korzystające z aliasów 1k.pl tym samym zgadzają się z warunkami regulaminu zamieszczonymi poniżej.

§2. Użytkownicy

Aliasy 1k.pl mogą być używane dla celów prywatnych oraz komercyjnych!

§3. Opłaty
Korzystanie z systemu aliasów jest bezpłatne, tym samym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia opłat za korzystanie z niego w późniejszym czasie - mamy nadzieję że to nigdy nie nastąpi - chcemy aby korzystanie z naszych aliasów było dostępne dla wszystkich!

§4. Dane osobowe 

Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych osobowych o swoich użytkownikach osobą trzecim (na prośbę organów ścigania lub w innych przypadkach).

§5. Twoje konto

 1. Użytkownik może mieć tylko jedno konto w systemie aliasów 1k.pl w którym może założyć dowolną ilość aliasów www.
 2. Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia konta użytkownika, bez podania przyczyny.
 3. Użytkownik zakładający alias do strony www musi być tym samym jej właścicielem.
 4. Użytkownik nie może odsprzedawać aliasów oraz czerpać z nich jakichkolwiek korzyści.

§6. Twój alias
1k.pl Zastrzega sobie prawo do usunięcia aliasu bez podania przyczyny oraz wcześniejszego poinformowania użytkownika o zaistniałym fakcje.
Alias może być usunięty, lub przejęty przez innego użytkownika gdy:

 1. Prowadzi do nieistniejącej strony.
 2. Zawartość witryny, do której prowadzi alias jest niezgodna z polskim prawem. Dotyczy stron pornograficznych, warezowych, rasistowskich itp.
 3. Witryna do której prowadzi alias nie jest w ogóle związana tematycznie z nazwą aliasu lub prowadzi do innej witryny będącej aliasem (tzw. przekierowanie w przekierowaniu).
 4. Użytkownik zakłada masowo nowe aliasy do tego samego adresu url.
 5. Liczba przekierowań w ostatnich miesiącach wynosiła poniżej 10 lub właściciel nie zalogował się w systemie 1k.pl w ciągu ostatnich 12 miesięcy (roku).

§7.  Reklamy
System aliasów 1k.pl jest bez reklam - i dla wygody użytkowników nie mamy zamiaru ich wprowadzać jednak w szczególnych przypadkach mogą się pojawić sporadycznie:

 1. Okienka typu pop-up, ramki pływające oraz ramki stałe, co nie znaczy że reklamy będą wyświetlane w sposób stały
 2. Maile z informacjami i nowościami do użytkowników kont systemu 1k.pl

§8. Odpowiedzialność
Obiecujemy iż dołożymy wszelkich starań aby system aliasów 1k.pl działał poprawnie oraz bez awaryjnie. 1k.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Treści oraz materiały zamieszczane na witrynach naszych użytkowników.
 2. Szkody wynikłe z powodu nieprawidłowego działania systemu 1k.pl

Wszelkie skargi, wnioski zażalenia proszę kierować na adres admin@1k.pl

login:
hasło:
Sprawdź swoją domenę
www.
Przyjaciel :)
przyjaciel prawdziwy